แนะนำหนังสือขายดี

หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ)

สำหรับ ม.4-ม.6 เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ "ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ" คณะแพทยศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ ,...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท

หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ , สอบคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ (สพฐ.) , ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท

หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน) สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก IJSO , สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ , สอบวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (สพฐ.) , สอ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท

หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1 นักเรียนชั้นประถมปลาย และนักเรียนสายแข่งขัน สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ , สอบแข่งขัน...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท

หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 สำหรับอ่านเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศา...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท

หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 สำหรับอ่านเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศา...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท

หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ , สอบเข้าห้องคิงโรงเรียนชั้นนำของประเทศ "สรุปเนื่อหา ค...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท