แนะนำหนังสือขายดี

หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1 นักเรียนชั้นประถมปลาย และนักเรียนสายแข่งขัน สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ , สอบแข่งขันสมาคคณิตศาสตร์ , สอบคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ (สพฐ.) , สอบเข้า ม.1 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนชั้นนำของประเทศ