แนะนำหนังสือขายดี

หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ)

สำหรับ ม.4-ม.6 เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ "ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ" คณะแพทยศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ