แซคศูนย์สอบวิชาการ

porsche

 

Southern Academic Contest

"การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคใต้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 "

>>คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

porsche1

Southern English Contest

"การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3 "

 

>>คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

 

• กำหนดการสมัครสอบ •car1

สมัครสอบ

"สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562"

ค่าสมัคร 300 บาทต่อคน ต่อรายการ


car2

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

"สามารถชำระเงินค่าสมัครได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี"

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 565 – 424481 – 0

2. ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 986 – 8 – 00413 – 6

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง

car3

แจ้งการชำระเงิน

"แจ้งการชำระเงินโดยการส่งสลิปมาที่"

1. Email saccentre@hotmail.com

2. ID Line: sac_centre และ saccentre1

3. หรือทางเว็บไซต์ www.saccentre.com


car4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

"ศูนย์สอบจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงิน จะไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สามารถติต่อศูนย์สอบได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562"


car5

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตังผู้สอบ

"สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562"


car6

สอบแข่งขัน

"ทางศูนย์สอบจัดให้มีการสอบแข่งขัน"

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

โดยในวันสอบให้ผู้สมัครเตรียม
1. ดินสอ 2B พร้อมยางลบ
2. บัตรประจำตัวผู้สอบ
3. บัตรประชาชน

car7

ประกาศผลสอบ

"ประกาศผลคะแนนสอบในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ที่"

www.saccentre.com


car8

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

"ผู้ที่ทำคะแนนได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที"

www.saccentre.com


border

ศูนย์สอบปิด ?

ศูนย์สอบปิด คือ อนุญาตให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนั้นๆ สามารถเข้าสอบได้เท่านั้น

newsletter

border

ศูนย์สอบปิด ?

ศูนย์สอบปิด คือ อนุญาตให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนั้นๆ สามารถเข้าสอบได้เท่านั้น

newsletter