การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566
Southern Academic Contest

การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566

Southern Academic Contest

 • เปิดรับสมัครสอบ
 • วันนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
 • ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 • ชำระเงินและแจ้งชำระเงิน
 • ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
 • สอบแข่งขัน
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผลสอบ
 • วันที่ 12 มกราคม 2567
 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
 • วันที่ 27 มกราคม - 27 เมษายน 2567

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566
Southern English Contest


การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566

Southern English Contest

 • เปิดรับสมัครสอบ
 • วันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2566
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
 • ภายใน ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 • ชำระเงินและแจ้งชำระเงินได้ถึงวันที่
 • ภายในภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
 • สอบแข่งขัน
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผลสอบ
 • วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
 • วันที่ 27 มกราคม - 27 เมษายน 2567