แนะนำหนังสือขายดี

หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน) สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก IJSO , สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ , สอบวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (สพฐ.) , สอบเข้า ม.1 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนชั้นนำของประเทศ