แนะนำหนังสือขายดี

หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. , สอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ , สอบคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ (สพฐ.) , สอบเข้า ม.4 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนชั้นนำของประเทศ