Southern Academic Contest

การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

 • เปิดรับสมัครสอบ
 • วันนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
 • วันนี้ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • ชำระเงินได้ถึงวันที่
 • วันนี้ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • พิมพ์บัตรประจำตัวและตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • สอบแข่งขัน
 • วันที่ 7 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลสอบ
 • วันที่ 10 เมษายน 2564

Southern English Contest

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

 • เปิดรับสมัครสอบ
 • วันนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
 • วันนี้ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • ชำระเงินได้ถึงวันที่
 • วันนี้ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • พิมพ์บัตรประจำตัวและตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • สอบแข่งขัน
 • วันที่ 7 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลสอบ
 • วันที่ 10 เมษายน 2564

สนามสอบ

Image
Image

กำหนดการ

 • 01 สมัครสอบ

  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้้งที่ 7

  • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  สมัครสอบได้ทาง
  • www.saccentre.com >> เลือกรายการ >> เลือกสมัครสอบ
  • Line ID : sac_centre, saccentre1

  • Email : saccentre@hotmail.com

 • 02 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้้งที่ 7

  • ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 มกราคม 2564

  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  แก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ที่
  • www.saccentre.com >> เลือกรายการ >> เลือกข้อมูลการสมัครสอบ >> แก้ไขใบสมัคร

 • 03 ชำระเงิน

  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้้งที่ 7

  • ค่าสมัครสอบ 300 บาทต่อคน
  • ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • ค่าสมัครสอบ 300 บาทต่อคน
  • ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
   ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  • ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ บัญชีเลขที่ 986-8-00413-6 ชื่อบัญชี ประจักษ์ แซ่อึ่ง
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีเลขที่ 565-424481-0 ชื่อบัญชี ประจักษ์ แซ่อึ่ง
   ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
  • ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
  • ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

 • 04 แจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ

  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้้งที่ 7

  • ผู้สมัครสามารถแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • ผู้สมัครสามารถแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งชำระเงินสมัครสอบได้ทาง
   **แจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบโดยการส่งสลิปการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครที่**
  • www.saccentre.com >> เลือกรายการ >> เลือกแจ้งชำระเงิน
  • Line ID : sac_centre, saccentre1

  • Email : saccentre@hotmail.com

 • 05 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้้งที่ 7

  • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่
  • www.saccentre.com >> เลือกรายการ >> เลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • 06 ประกาศเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้้งที่ 7

  • ผู้สมัครสามารถตรวจเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • ผู้สมัครสามารถตรวจเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  ตรวจเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ที่
  • www.saccentre.com >> เลือกรายการ >> เลือกพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

 • 07 วันสอบ

  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้้งที่ 7

  • สอบแข่งขันวันที่ 7 มีนาคม 2564

  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • สอบแข่งขันวันที่ 7 มีนาคม 2564
  สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบคือ
  • แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของสถาบันต้นสังกัด
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
  • บัตรประจำตัวผู้สอบ **กรณีไม่ได้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ผู้ปกครองต้องจดรหัสประจำตัวผู้สอบให้ผู้สมัครด้วย**
  • ดินสอ 2B สำหรับฝนคำตอบ
  • ปากกาสำหรับเขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน และรหัสประจำตัวผู้สอบ
  • ยางลบชนิดอ่อน สำหรับลบคำตอบ
  • หน้ากากอนามัย

 • 08 ประกาศผลสอบ

  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้้งที่ 7

  • ประกาศผลสอบในวันที่ 10 เมษายน 2564

  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

  • ประกาศผลสอบในวันที่ 10 เมษายน 2564
  ตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่
  • www.saccentre.com >> เลือกรายการ >> เลือกผลสอบ

Southern Academic Contest

การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562

Untitled Document
Image

ด.ญ.อรณิชชา   ราญฎร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
Image

ด.ช.กรณ์พิศิษญ์   ปรีดาศักดิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
Image

นายพัชรพล   นวเลิศปัญญา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
Image

ด.ช.ปารทัต   รักเกื้อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
Image

ด.ช.ปัญญ์   แซ่จาง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
Image

นางสาวภารดี   พัฒนโกวิท

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
Image

ด.ช.สาธุ   มีแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
Image

ด.ช.พรภวิษย์   พฤฒารัตน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
Image

นายอัศม์เดช   ลิมป์สุทธิพงศ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

 

Southern English Contest

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

Untitled Document
Image

ด.ญ.ศศิรดา   มหัทธโนบล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.สิริกัญญา   จงประเสริฐกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ปรวีร์   สายสระสรง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นายอเล็คซันเดอร์ ทิโมทิ   อาล์มมัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ธีรัช   ธาตวากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.แววปราชญ์   ตันติภูริพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ธนนน   วราเวชช์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ศิลป์   เทียมจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นายเอเจ กรอสเวนเนอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.พิมพ์พรรณ   ชินธีรกานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.นาดา   รัชกิจพิพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ปภาวิชญ์   เนตินาถสุนทร

นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเเสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นางสาวฉันท์ชนก นาโคศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3