Untitled Document

ลำดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

นายเอเจ กรอสเวนเนอร์

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3