Untitled Document

ลำดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

นายอเล็คซันเดอร์ ทิโมทิ   อาล์มมัน

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3