Untitled Document

ลำดับที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ด.ญ.นาดา   รัชกิจพิพัฒน์

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • โรงเรียนธิดานุเคราะห์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3