Untitled Document

ลำดับที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ด.ช.สาธุ   มีแก้ว

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • โรงเรียนสุวรรณวงศ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6