Untitled Document

ลำดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ด.ช.ปารทัต   รักเกื้อ

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • โรงเรียนบูรณะรำลึก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6