Untitled Document

ลำดับที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ด.ช.พรภวิษย์   พฤฒารัตน์

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • โรงเรียนสุวรรณวงศ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6