Untitled Document

แก้ไขข้อมูลใบสมัคร

การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

ปิดระบบแก้ไขข้อมูลแล้ว

เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทกำลังจัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง
สามารถแจ้งความจำนงแก้ไขข้อมูลได้ที่ไลน์ไอดี sac_centre, saccentre1 เท่านั้น