สมัครเข้าร่วมโครงการ

บริษัท แซค ศูนย์สอบวิชาการ จำกัด

ข้อมูลโรงเรียน

กรุณาเลือกรายการที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสนามสอบ

Untitled Document

SAC  การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

SEC  การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้

ชื่อโรงเรียน
สังกัด
Untitled Document สพฐ       เอกชน       เทศบาล       อบต./อบจ.       อื่นๆ      
ชื่อผู้อำนวยการ
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงานคนที่ 1
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ไลน์ไอดี
อีเมล์
ผู้ประสานงานคนที่ 2
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ไลน์ไอดี
อีเมล์