สมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคใต้

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

ขณะนี้ระบบได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว

**สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้จนถึงวันที่ 14 ต.ค. 62

และแจ้งการชำระเงินผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้**

1. หน้าเว็บไซต์ที่เมนู "แจ้งการชำระเงิน"
2. Line ID : sac_centre, saccentre1
3. Email : saccentre@hotmail.com

แสกน QR CODE เพื่อแจ้งการชำระเงิน

กลับหน้าแรก