พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ/ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ

กรอกเลขประจำตัวประชาชน

     


สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนบูรณะรำลึก
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ [ปัตตานี]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนพัทลุง
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา [ศูนย์สอบปิด]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนแสงทองวิทยา [ศูนย์สอบปิด-รับ น.ร. จาก รร.ธิดานุเคราะห์]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา [ศูนย์สอบปิด]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สนามสอบโรงเรียนพลวิทยา [ศูนย์สอบปิด]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่