รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแยกตามสนามสอบ

การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

    คำชี้แจง
1.   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ คือผู้สมัครสอบและ แจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2562
2.   ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเกิดขึ้นได้ 2 กรณี ดังนี้
2.1 ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครแล้วแต่ยังไม่แจ้งสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
2.2 ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครไม่ทันกำหนด
  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยืนยันสิทธิ์สอบโดย สามารถชำระค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ) และแจ้งหลักฐานการชำระค่าสมัครที่
Line ID : saccentre1 หรือ sac_centre ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : saccentre1 หรือ sac_centre หรือโทร 080-556-5997

ค้นหาข้อมูล

กรอกเลขประจำตัวประชาชน

     

สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนบูรณะรำลึก
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ [ปัตตานี]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนพัทลุง
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา [ศูนย์สอบปิด]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนแสงทองวิทยา [ศูนย์สอบปิด-รับ น.ร. จาก รร.ธิดานุเคราะห์]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา [ศูนย์สอบปิด]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


สนามสอบโรงเรียนพลวิทยา [ศูนย์สอบปิด]
ดูรายชื่อคลิกที่นี่