Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเกียรติบัตร

สอบถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะ สำหรับการจัดส่งเกียรติบัตร #การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 (SAC) #การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SEC) ????สำหรับเกียรติบัตร (ฉบับจริง) ทางบริษัทจะจัดส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัด ????ผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์การจัดส่งเกียรติบัตร (ฉบับจริง) กรณีผู้สมัครย้ายโรงเรียนหรือต้องการให้ทางบริษัทส่งเกียรติบัตร ไปยังที่อยู่ใหม่ที่ต้องการ

  • By : admintee
  • Date : 27 เม.ย. 2564 :09:09:56