Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดรับสมัครการแข่งขัน SAC ครั้งที่ 7 และ SEC ครั้งที่ 4

ปิดรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณทุก ๆ ความสนใจ การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 (SAC) การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SEC) - ชำระค่าสมัครสอบได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 กุมภาพันธื 2564 - ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  • By : admintee
  • Date : 16 ก.พ. 2564 :17:27:47