แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเกียรติบัตร

บริษัท แซค ศูนย์สอบวิชาการ จำกัด

          สำหรับผู้สมัครที่ได้รับเกียรติบัตรจากการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 และ การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 บริษัทจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัด กรณีผู้สมัครย้ายโรงเรียนหรือต้องการให้ทางบริษัทส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่จริง กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง

Untitled Document
การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4
**เพื่อให้การจัดส่งเกียรติบัตรเป็นไปอย่างสมบูรณ์ กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องที่สุด**
**กรณีส่งด่วน พื้นที่เสี่ยงบวกเพิ่ม 50 บาท**