สนามสอบแข่งขัน
Andaman Advanced English Contest, AAEC 2024

ภาคเหนือ

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง จ.ลำปาง

ภาคกลาง

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนโคราชพิทยาคม จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ.กระบี่
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา
ปิยบุตรศึกษากร ตรัง จ.ตรัง