สั่งซื้อหนังสือ&ชีทข้อสอบ+เฉลย

ที่ รายการหนังสือ&ชีทข้อสอบ+เฉลย ราคาชุดละ (บาท) สั่งจำนวน รวมเป็นเงิน (บาท)
1 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน) 265.00
2 หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1 265.00
3 หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1 265.00
4 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน) 265.00
5 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน) 265.00
6 หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน) 265.00
7 หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ) 250.00
8 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ปี 2563 (3 ช่วงชั้น) 299.00
9 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2563 (4 ช่วงชั้น) 350.00
10 พิชิตโจทย์ยากคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1, Volume 2 265.00
11 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2565 (4 ช่วงชั้น) 350.00
12 Thailand Spelling Bee Level 1 Volume 1 299.00
13 Thailand Spelling Bee Level 2 Volume 1 340.00
14 Thailand Spelling Bee Level 3 Volume 1 340.00
15 Thailand Spelling Bee Level 4 Volume 1 350.00
16 Thailand Spelling Bee Level 1 Volume2 320.00
17 Thailand Spelling Bee Level 2 Volume2 350.00
18 Thailand Spelling Bee Level 3 Volume2 350.00
19 Thailand Spelling Bee Level 4 Volume2 360.00
20 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2566 (4 ช่วงชั้น) 350.00
21 Thailand Spelling Bee Series-Spelling Word Search Puzzles, Level 1 179.00
22 Thailand Spelling Bee Level 5 Volume 1 370.00
23 Thailand Spelling Bee Series-Spelling Word Search Puzzles, Level 2 179.00
24 Thailand Spelling Bee Series-Spelling Word Search Puzzles, Level 3 179.00
25 Thailand Spelling Bee Series-Spelling Word Search Puzzles, Level 4 179.00

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บจก.แซค ศูนย์สอบวิชาการ
เลขที่ : 114-3-84975-5 ธนาคารกสิกรไทย
รวมสั่งซื้อทั้งหมด __________ รายการ, เป็นเงิน __________ บาท
ค่าจัดส่ง EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปบวกเพิ่มละ 20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด ________________ บาท
แนบรายการสั่งซื้อและและสลิปใบโอนเงิน ส่งมาที่ Line ID : saccentre1, sac_centre, smepretest สอบถามโทร. 064-817-8693


ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
ชื่อ-สกุล  
ที่อยู่   หมู่บ้าน   หมู่ที่  
ซอย   ถนน  
ตำบล (แขวง)   อำเภอ (เขต)  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
บริษัท แซค ศูนย์สอบวิชาการ จำกัด